Datu apstrāde RTKK portālā

 

Informācija  par personu datu un informācijas apkopošanu, glābāšanu un dzēšanu.

*Interneta vietnē: https://rtkk.lv/index.php/jaunumi tiek glabāta informācija (personu vārdi, uzvārdi, sacensību rezultāti) par sacensību, semināru un eksāmenu dalībniekiem un godalgoto vietu ieguvējiem, informācija apkopota pamatojoties uz iepriekš attiecīgi sniegtu vecāku/likumisko pārstāvju/aizbildņu vai attiecīgi pieaugušās personas piekrišanu, noslēdzot līgumu par karatē un vispārīgās fiziskās sagatavotības nodarbībām iestājoties klubā “RTKK”.

Augstāk minētā informācija tiek vākta un apkopota, lai popularizētu karate un atbalstītu jauniešus un atzinīgi novērtētu viņu sasniegumus, publicējot nodarbībās, semināros, eksāmenos, sacensībās un nometnēs iegūtos un apkopotos rezultātus.

Augstāk minētā informācija tiek publicēta interneta vietnē: https://rtkk.lv/index.php/jaunumi uzreiz pēc minētās informācijas apkopošanas un periodiski atjaunota, papildināta vai dzēsta, kad informācija kļuvusi neaktuāla vai citā gadījumā, ja tas kļuvis nepieciešams, saskaņā ar Latvijas republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

*Interneta vietnē: https://rtkk.lv/index.php/galerijas  tiek glabāta informācija foto attēlu formātā par nodarbību, sacensību, semināru,eksāmenu, nometņu dalībniekiem un godalgoto vietu ieguvējiem, informācija apkopota pamatojoties uz iepriekš attiecīgi sniegtu vecāku/likumisko pārstāvju/aizbildņu vai attiecīgi pieaugušās personas piekrišanu, noslēdzot līgumu par karatē un vispārīgās fiziskās sagatavotības nodarbībām iestājoties klubā “RTKK”.

Augstāk minētā informācija tiek vākta un apkopota, lai popularizētu karate un atbalstītu jauniešus un atzinīgi novērtētu viņu sasniegumus, publicējot nodarbībās, semināros, eksāmenos, sacensībās un nometnēs iegūtos un apkopotos rezultātus.

Augstāk minētā informācija tiek publicēta interneta vietnē: https://rtkk.lv/index.php/galerijas uzreiz pēc minētās informācijas apkopošanas un periodiski atjaunota, papildināta vai dzēsta, kad informācija kļuvusi neaktuāla vai citā gadījumā, ja tas kļuvis nepieciešams, saskaņā ar Latvijas republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

*Interneta vietnē: https://vimeo.com/user12054046 tiek glabāta informācija video formātā par nodarbību, sacensību, semināru,eksāmenu, nometņu dalībniekiem un godalgoto vietu ieguvējiem, informācija apkopota pamatojoties uz iepriekš attiecīgi sniegtu vecāku/likumisko pārstāvju/aizbildņu vai attiecīgi pieaugušās personas piekrišanu, noslēdzot līgumu par karatē un vispārīgās fiziskās sagatavotības nodarbībām iestājoties klubā “RTKK”.

Augstāk minētā informācija tiek vākta un apkopota, lai popularizētu karate un atbalstītu jauniešus un atzinīgi novērtētu viņu sasniegumus, publicējot nodarbībās, semināros, eksāmenos, sacensībās un nometnēs iegūtos un apkopotos rezultātus.

Augstāk minētā informācija tiek publicēta interneta vietnē: https://vimeo.com/user12054046 uzreiz pēc minētās informācijas apkopošanas un periodiski atjaunota, papildināta vai dzēsta, kad informācija kļuvusi neaktuāla vai citā gadījumā, ja tas kļuvis nepieciešams, saskaņā ar Latvijas republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

*Interneta vietnē: https://www.facebook.com/Reimandova.Tradicionala.Karate.Klubs/  tiek glabāta informācija rakstveidā, foto attēlu un video formātā par nodarbību, sacensību, semināru,eksāmenu, nometņu dalībniekiem un godalgoto vietu ieguvējiem, informācija apkopota pamatojoties uz iepriekš attiecīgi sniegtu vecāku/likumisko pārstāvju/aizbildņu vai attiecīgi pieaugušās personas piekrišanu, noslēdzot līgumu par karatē un vispārīgās fiziskās sagatavotības nodarbībām iestājoties klubā “RTKK”.

Augstāk minētā informācija tiek vākta un apkopota, lai popularizētu karate un atbalstītu jauniešus un atzinīgi novērtētu viņu sasniegumus, publicējot nodarbībās, semināros, eksāmenos, sacensībās un nometnēs iegūtos un apkopotos rezultātus.

Augstāk minētā informācija tiek publicēta interneta vietnē: https://www.facebook.com/Reimandova.Tradicionala.Karate.Klubs/ uzreiz pēc minētās informācijas apkopošanas un periodiski atjaunota, papildināta vai dzēsta, kad informācija kļuvusi neaktuāla vai citā gadījumā, ja tas kļuvis nepieciešams, saskaņā ar Latvijas republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

*Interneta vietnē: https://www.youtube.com/user/renarsrtkk?feature=results_main tiek glabāta informācija video formātā par nodarbību, sacensību, semināru,eksāmenu, nometņu dalībniekiem un godalgoto vietu ieguvējiem, informācija apkopota pamatojoties uz iepriekš attiecīgi sniegtu vecāku/likumisko pārstāvju/aizbildņu vai attiecīgi pieaugušās personas piekrišanu, noslēdzot līgumu par karatē un vispārīgās fiziskās sagatavotības nodarbībām iestājoties klubā “RTKK”.

Augstāk minētā informācija tiek vākta un apkopota, lai popularizētu karate un atbalstītu jauniešus un atzinīgi novērtētu viņu sasniegumus, publicējot nodarbībās, semināros, eksāmenos, sacensībās un nometnēs iegūtos un apkopotos rezultātus.

Augstāk minētā informācija tiek publicēta interneta vietnē: https://www.youtube.com/user/renarsrtkk?feature=results_main uzreiz pēc minētās informācijas apkopošanas un periodiski atjaunota, papildināta vai dzēsta, kad informācija kļuvusi neaktuāla vai citā gadījumā, ja tas kļuvis nepieciešams, saskaņā ar Latvijas republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

Informāciju, kura apkopota un glabājas:

netiks izplatīta tālāk vai nodota trešajām personām, kā arī to ir aizliegts izplatīt tālāk trešajām personām, ievietot citās interneta vietnēs, patvaļīgi kopēt, pavairot  mainīt vai dzēst, vai veikt citas darbības bez Kluba “RTKK” ziņas un piekrišanas, ņemot vērā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumus.